Samenwerking Prosoc en Ambulante Zorg Twente

Prosoc is zeer verheugd over de samenwerking met haar nieuwe partner Ambulante Zorg Twente.

Prosoc en Ambulante Zorg Twente beogen met de samenwerking een wisselwerking tussen het verlenen van hulp aan kinderen met een gedragsstoornis enerzijds en het stimuleren van kinderen om te gaan sporten door onder andere ouders te informeren. Alle spelers en ouders zijn van harte welkom om gebruik te maken van de kennis, kwaliteit en mogelijkheden van Ambulante Zorg Twente.
Onderstaand het aanbod van Ambulante Zorg Twente

 • Professionele zorg op maat
 • Een vaste ambulante begeleider
 • Ambulante zorgverlening, wij komen bij jou thuis
 • Freelance orthopedagoog
 • 24 uurs bereikbaarheid (Wlz)
 • Gevarieerd aanbod aan dagbestedingen en arbeidstrainingen
 • Agressieregulatie therapie
 • Aangepast sporten in teamverband of individueel
 • Cliëntenraad en een vertrouwenspersoon
 • Onafhankelijke klachtenregeling via Klachtenportaal Zorg
 • Een eigen account waarmee je 24/7 vanuit huis inzage hebt in al jouw dagrapportages en declaraties
 • Gratis juridisch advies van Endeman Legal Services

 

Kijk  op de website van Ambulante Zorg Twente

Ambulante Zorg Twente is opgericht door Fabian Oolbekkink en Nadia Endeman. Samen hebben wij meer dan 40 jaar ervaring in de hulpverlening en hebben gewerkt met alle doelgroepen. Ambulante Zorg Twente heeft bij de oprichting van de onderneming goed geluisterd naar de ervaringen van onze doelgroep en wat er beter kan. Wij hebben dit opgenomen in ons kwaliteitsbeleid. Wij zijn zorgverleners die jou betrekt bij de zorg en ons streven is dat het zorgverleningstraject zo transparant mogelijk is.

Cliënt staat centraal

De hulpvraag van jou als cliënt staat altijd centraal. In het zorgplan nemen we alle afspraken op die zijn gebaseerd op jouw wensen, mogelijkheden en beperkingen. Wij bekijken ook samen hoe wij de gestelde doelen kunnen bereiken. Na 6 maanden bekijken we samen hoe de zorgverlening is verlopen. Wij maken gebruik van de diensten van een externe orthopedagoog. Indien gewenst kan de orthopedagoog hierbij worden betrokken.

Hoe werken wij?

Wij werken met het motto: “Wees zacht voor de mens en hard voor zijn problemen.” Wij hebben een groot hart voor onze doelgroep, de problemen daarentegen pakken we wel hard aan. Ambulante Zorg Twente werkt volgens de normen en regel – wetgeving die voor zorgaanbieders geldt. Voor de cliënt geldt dat wij jouw belang voorop stellen. Wij willen daarnaast in alles wat wij doen transparant zijn. Jij krijgt daarom een online account waarmee je 24 uur per dag de dagrapportages kan lezen die jouw ambulant begeleider over jou heeft geschreven.

Waarom werken wij zo?

Wij werken zo omdat wij de kwaliteit van de zorg wensen te waarborgen en dat het vertrouwen van jou en onze samenwerking het fundament van de zorgverlening wordt.